Köpvillkor

Dessa allmänna köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller alla beställningar av frukostpaket som görs av en kund via Morgonexpressens hemsida morgonexpressen.se (eller Morgonexpressens vid var tid aktuella hemsida). 

Köpvillkoren gäller mellan dig som kund (“du”, “kunden”) och Bonnier News AB, org. nr. 559080-0917, adress Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm (“Morgonexpressen” eller “vi”). Du godkänner Köpvillkoren när du genomför din beställning på hemsidan.

Tack för att du väljer att handla hos Morgonexpressen!

Beställning och priser

Morgonexpressen är en nätbutik och vi tar endast emot beställningar via hemsidan. Vi kan i dagsläget endast leverera inom större delen av Skåne. Du kan kontrollera om vi levererar till din adress genom att ange adressen i kassan på hemsidan.

Avtal om köp träffas först sedan Morgonexpressen skickat orderbekräftelse till den e-postadress du angivit i kassan. Kontrollera alltid din orderbekräftelse så att din beställning stämmer. 

Alla priser på morgonexpressen.se anges inklusive moms. I varukorgen och i kassan visas det totala priset inklusive moms efter att eventuella rabatter är avdragna. 

Morgonexpressen förbehåller sig rätten att göra ändringar av priser och sortiment utan att avisera i förväg. I vissa fall kan vi ändra i eller annullera en beställning om priset varit uppenbart felaktigt eller om vi av annan anledning ser att särskilda skäl föreligger. Detta gäller även om orderbekräftelse redan har mottagits.

För att handla på Morgonexpressen måste du vara minst 18 år.

Betalning

Du kan betala med de betalsätt som anges på hemsidan. För närvarande sker all betalning genom Klarna Checkout där du kan välja om du ska betala via bankkonto, faktura, banköverföring, kortbetalning, delbetalning eller swish. Mer information samt Klarnas villkor hittar du på Klarnas hemsida, www.klarna.se.

Leverans

Leverans av din order sker med Nim Distrubition/Early Bird. 

När du slutfört ditt köp skickar vi en orderbekräftelse till den e-postadress som du anger vid köpet. Ordern levereras sedan till vald adress på den leveransdag du valt när du lade din beställning. 

Om leverans inte kan ske inom avtalad tid kommer du att bli informerad utan onödigt dröjsmål om anledningen och upplysas om en ny leveranstidpunkt. Se nedan angående reklamation om din leverans uteblir eller vid förseningar som är av väsentlig betydelse.

Avbokning, ångerrätt och reklamation

Avbokning och ångerrätt

Du kan avboka din beställning fram till och med att vi skickat beställningen till bageriet. Därefter kan inga förändringar göras i beställningen. Vanligtvis skickas beställningen till bageriet kl 12 två dagar före valt leveransdatum, men vi kan i dagsläget inte lova att avbokning alltid kan ske fram till en viss angiven tid. Meddela oss snarast om du vill avboka din beställning genom att mejla till kundservice@morgonexpressen.se, så meddelar vi dig så snart som möjligt om din avbokning går att genomföra eller inte.

Enligt gällande konsumentlagstiftning gäller inte ångerrätten vid köp av produkter som snabbt kan försämras eller bli för gamla, som t.ex. livsmedel. 

Reklamation

Vid utebliven leverans, försening som är av väsentlig betydelse eller om produkterna är felaktiga enligt gällande konsumentlagstiftning har du rätt att reklamera ditt köp. Om du önskar göra gällande fel i beställd produkt ska du kontakta Morgonexpressen så snart som möjligt efter att du upptäckt felet. 

Om din reklamation avser fel i en produkt, börja med att ta bilder på det är skadat eller är defekt. Vi behöver bilderna och ditt ordernummer för att kunna hjälpa dig göra en reklamation. Du kan kontakta oss genom att mejla till kundservice@morgonexpressen.se.

Om reklamationen är godkänd kommer Morgonexpressen kompensera dig genom att erbjuda dig en ny beställning ett annat datum eller återbetalning. Återbetalning sker i så fall på samma betalningssätt som vid köpet. Personuppgifter och cookies

Bonnier News AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på Bonnier News Integritetscenter

Läs mer här om hur vi använder cookies och liknande tekniker på hemsidan.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll och alla immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt på morgonexpressen.se tillhör Bonnier News AB, dess koncernbolag eller dess licensgivare. Innehållet kan vara, men är inte begränsat till, text, bild, grafik, video, ljud eller andra format eller media. All användning av Morgonexpressen och/eller innehållet på morgonexpressen.se, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar av detta, annat än för privat icke-kommersiellt bruk, är förbjudet utan tillstånd från Morgonexpressen.

Ansvarsbegränsning

Vi reserverar oss för eventuella förseningar, brister eller fel i information om produkter, nyansskillnader på grund av olika skärminställningar, bilder, priser, lagersaldon eller tekniska fel, som vi förbehåller oss rätten att ändra eller korrigera när de kommer till vår kännedom. I det fall en bild är felaktig så ska man ta hänsyn till den skriftliga informationen. 

Morgonexpressen ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan. Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på Morgonexpressens hemsida är begränsad till det totala beloppet för din beställning.

Force majeure

Morgonexpressen är befriade från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, myndighets påbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, extrema väderförhållanden (SMHI:s varningsnivåer orange och röd), eller annan omständighet som vi inte kunde ha räknat med och vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

Meddelanden

Morgonexpressen kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering med meddelanden hänförliga till din beställning.

Vi kan även komma att skicka dig nyhetsbrev, erbjudanden från Bonnier News AB:s olika varumärken samt direktmarknadsföring och andra liknande digitala utskick till den e-postadress eller mobil som du uppgivit för oss. Utskicken sänds med den regelbundenhet som vi bestämmer vid var tid. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla genom att använda länken för avanmälan längst ned i meddelandet.

Villkorsändring

Morgonexpressen har rätt att när som helst ändra Köpvillkoren, utan att meddela dig i förväg. Den version av Köpvillkoren som du godkänner vid din beställning gäller ditt köp.

Gällande lag och tvistlösning

Köpvillkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol. Vid klagomål kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden

Kundservice

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor om t.ex. din beställning eller Köpvillkoren: kundservice@morgonexpressen.se.

Köpvillkoren uppdaterades senast den: 13 februari 2024

Logga in